Under planeringen av ekobyn Understenshöjden i Björkhagen 1990-1995 väcktes idén om att starta en bilpool.

Genom att erbjuda alla hushåll att vara med i bilpoolen och inte behöva ha egen bil, skulle ekobyn inte medföra så stor miljöbelastning. På så sätt kunde också parkeringsplatserna minskas till hälften jämfört med andra småhusområden.

Efter många diskussioner och möten hjälpte HSB till att starta bilpoolen 1997. HSB gjorde ett centralt avtal med OK om hyrbilar som vi kunde använda i poolen. En ekonomisk förening bildades. Vid starten 1997 var 15 hushåll medlemmar i poolen och vi hade två bilar för bokning. Genom ett samarbete med Svenska Bostäder 1998 erbjöds deras hyresgäster i Björkhagen och Kärrtorp medlemsskap i poolen. I samarbets-avtalet ingick även ett försök med en el-bil.

Under följande år har medlemsantalet varierat något och under 2003-4 hade poolen även ett samarbetsavtal med stadsdelsförvaltningen där ett utbyte av bilar gjorde att poolen kunde disponera 4 bilar kvällar och helger.

Idag varierar antalet medlemshushåll från tid till annan beroende på in- och utflyttningar och personliga familjeförhållanden. Det rör sig oftast kring 20, men har varierat både uppåt och nedåt. Vi har tillgång till två eller i kortare perioder en bil (beroende av antalet betalande medlemmar). Medlemhushåll återfinns numera såväl i Björkhagen, Hammarbyhöjden som Skarpnäck och även lite längre bort. Bilpoolen har blivit ett gemensamt intresse för många av oss (och vi får nya bekanta på köpet). Oftast är inte bilen/ bilarna fullt uppbokade och har man god framförhållning brukar man kunna få tillgång till bil då man vill.