- Ett bekvämt sätt att köra bil

Vi bidrar till:

Ökad samhörighet

Genom bilpool kan vi sammanfoga människor som bor nära varandra och öka den sociala gemenskapen och stärka banden mellan "grannar".

Förbättrad miljö

Vår tanke att människor samarbetar och delar på en bil kommer att minska den totala mängden utsläpp och onödiga bilresor. Detta kommer att gynna världen och grannskapet!

Tjockare plånbok

Du betalar ett otroligt billigt pris för tillgång till bil och bra villkor. Du lär dig åka bil mer effektivt vilket är en bra egenskap!

Minskade köer och fler P-platser

Genom att färre använder bil och gör onödiga resor öppnas vägarna och fler parkeringsplatser står lediga!

Vad tycker medlemmarna?

Vi arbetar givetvis för att alla ska trivas och må bra, här är några få kommentarer som våra medlemmar har delat med sig.